Si no veu l'Hipermapa pot ser degut a que el plug-in Flash no està instal·lat.

Instal·leu el plug-in i torneu a obrir l'Hipermapa.

Instal·lar Flash